Home

Polon  Sp. z o.o. jest firmą konsultingową działającą w zakresie systemów zarządzania oraz doradztwa technicznego w branży spawalniczej.

Dodatkowo Polon Sp. z o.o.  jest laboratorium badań nieniszczących posiadającym uznanie UDT nr LB-196/09, zgodnie z PN- z PN-EN ISO/IEC 17025 oraz Świadectwo Podwykonawcy UDT.