Laboratorium

Laboratorium ma uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU-196/09, zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025

Oferujemy usługi w zakresie badań nieniszczących następującymi metodami: 

  • ultradźwiękową
  • penetracyjną
  • magnetyczno - proszkową
  • wizualną