Oferta

 • Wdrażanie systemów zarządzania:
  • jakością wg PN-EN ISO 9001
  • środowiskowego wg PN-EN ISO 14001
  • bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001
  • bezpieczeństwem pracy oraz ochroną zdrowia i środowiska wg wytycznych SCC
  • w spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834
 • Przygotowanie zakładu i dokumentacji dla uzyskania uprawnień np. UDT, TDT,
 • Przygotowanie do certyfikacji wg AD 2000-Merkblatt HP0, EN 15085, TRT009, ASME, EN 1090
 • Odbiory konstrukcji stalowych oraz urządzeńciśnieniowych wg obowiązujących przepisów krajowych i europejskich,
 • Auditowanie dostawców i podwykonawców,
 • Weryfikacja spawaczy i egzaminowanie spawaczy wg norm serii EN ISO 9606,
 • Przygotowanie technologii spawania do kwalifikowania wg norm serii EN 15614,
 • Wykonywanie badań nieniszczących VT, PT, MT, UT,
 • Nadzory spawalnicze i jakościowe.